Finantsjuhtimine

15 videot  •  20. aprill 2023

Pärnu Finantskonverents 2023

Määramatus meie ümber tekitab ühelt poolt teadmatust, aga teiselt poolt loob ka uusi võimalusi. Kuidas praeguste raskuste kõrval tulla toime järgnevate väljakutsetega, et ettevõtte plaanid realiseeruks?

16 videot  •  21. aprill 2022

Pärnu Finantskonverents 2022

Traditsiooniline Pärnu Finantskonverents toimub juba 24. korda. Seekord tuleme kokku erilisel ajal – me ei tea täpselt, milline on maailm meie ümber mõne kuu pärast.

20 videot  •  01. juuni 2021

Pärnu Finantskonverents 2021

Milline on maailm pärast COVID-19 levikust ja sellega võitlemise meetmetest tingitud kaost? Mis saab edasi? Kas me ootame endiste aegade naasmist või loome uut reaalsust? Milline see uus reaalsus olla võiks?

11 videot  •  29. aprill 2021

Sisekontrolli Aastakonverents 21

Riskijuhtimise konverentsil räägivad valdkonna spetsialistid ja kogemustega praktikud erinevatest riskidest ja nende hajutamise võimalustest. Vaatlusel on nii strateegiline riskijuhtimine, kui ka korruptsiooni-, rahapesu- ja küberriskid.