IT

13 videot  •  03. detsember 2023

Suurandmed aastal 2024

ndmeäri aasta tippsündmus keskendub päevakajalistele teemadele ja olulisimatele väljakutsele valdkonnas. Pakume kuulamiseks ja kaasa mõtlemiseks mitut kogemuslugu, samuti võimaldab konverents esinejatelt lisa küsida või ideede ja lahenduste üle diskuteerida.

11 videot  •  11. oktoober 2023

IKT aastakonverents 2023

Eesti IKT-äri aasta tippsündmus keskendub tänavu valdkonna kõige olulisematele teemadele ja väljakutsele: tehisintellekti rakendamine ja lähitulevik, eksport ja rahvusvaheline laienemine, muutused tarkvaraarenduses, tööjõud ning värbamine.

11 videot  •  17. mai 2023

IT-juhtimise aastakonverents 23

IT-juhtimise aastakonverents keskendub valdkonna kõige olulisematele teemadele ja väljakutsele.

12 videot  •  12. oktoober 2022

IKT aastakonverents 2022

Eesti IKT-äri aasta tippsündmus keskendub tänavu valdkonna kõige olulisematele teemadele ja väljakutsele: ühelt poolt tööjõud ja värbamine, teiselt poolt eksport ja rahvusvaheline laienemine.

9 videot  •  17. mai 2022

IT-juhtimise aastakonverents 2022

Seekordne konverents keskendub kolmele aktuaalsele teemale: milline on Eesti riigi ja Eesti ettevõtete IT olukord; vaatame praktilisi näiteid kaugtöö ja kaugteenuste juurutamise kohta; keskendume küberturbele.

11 videot  •  16. detsember 2021

Suurandmed aastal 2022

Konverentsil arutletakse suurandmetega seotud probleemide ja lahenduste üle ning otsitakse asjatundjate abil vastust küsimusele, kuidas järgmisel aastal andmetest ettevõtte omaniku või juhina rohkem kasu saada. Teemadeks on ka teeninduse automatiseerimine, äriprobleemide lahendamine andmete abil, tehisintellekt tööstusettevõttes, andmetel põhinevad uued teenused ja kasulikud näpunäited juba realiseeritud koostööprojektide baasil.

13 videot  •  14. oktoober 2021

IKT aastakonverents 2021

Arutame, milliseid teenuseid inimesed vajavad, kuidas neid vajadusi välja selgitada, samuti seda, kuidas parandada kasutajakogemust ja disainida teenust.

11 videot  •  18. mai 2021

IT-juhtimise aastakonverents 21

  1. aasta konverentsi peamisteks teemadeks on küberturvalisus ja uued väljakutsed seoses kaugtöö plahvatusliku kasvuga; IT-alaste uuenduste valutult kõikide töötajateni viimine; õigete IT-teenuste pakkujate leidmine; IT-juhi roll ettevõtte digitaliseerimise protsessis ja IT-investeeringute tasuvuse kalkuleerimine.

10 videot  •  03. detsember 2020

Suurandmed 2020

Suurandmete konverents käsitleb suurandmetega seotud väljakutseid, valdkonna trende, andmekaitset ja andmetest maksimaalse kasu saamist.

11 videot  •  23. oktoober 2020

IKT Aastakonverents 2020

Konverents annab ülevaate IKT sektori seisust, vaatluse all on laienemine, rahastus ja tööjõud.