Ehitus

3 videot  •  03. november 2023

Eesti Ehituskonverents 2023

Konverents pakub mitmekülgset ja teadmisi täis päeva, andes osalejatele ülevaadet Eesti majanduse ja ehitussektori hetkeseisust ning tulevikuperspektiividest.

9 videot  •  22. märts 2023

Tark Ehitus 2023

Ehituse madalat efektiivsust on palju kritiseeritud ja sellega soetud osapooled on asunud otsima võimalusi, kuidas sektori kasumlikkust kiiremini kasvatada. Samuti on viimasel poolaastal kerkinud teravalt esile säästlik energiatarbimine ja keskkonnaprobleemid ning püstitatud kliimaeesmärke tuleb hakata kiiremini ellu viima. Kuidas seda teha ja millele tähelepanu pöörata, see on ehituse lähiaastate eesmärk ja strateegia.

11 videot  •  24. november 2022

Eesti Ehituskonverents 2022

Sellel põneval ja kasulikul päeval jagame kogemust ning teeme plaane uueks aastaks. Samuti pakume suuniseid, kuidas raskel ajal olulisi otsuseid teha ja tugevamana edasi minna ning vaatame ehituse lähitulevikku.

10 videot  •  31. märts 2022

Säästlik Hoone 2022

Euroopa Liidu kliimapaketi ja juba tajutavate muutuste tõttu tuleb nii hoonete planeerimises kui ehituses rõhku panna piiratud ressurssidele. Peame väljakujunenuid praktikaid muutma ning uute nõuete ja ootustega kohanema.

10 videot  •  22. veebruar 2022

Tark Ehitus 2022

Räägime lähiaja arengutest ja põnevatest kogemusest uute lahenduste elluviimisel. Samuti anname nõu, kuidas parandada koostööd ja suhteid eri osapoolte vahel.

5 videot  •  08. veebruar 2022

Ehituse projektijuhtimise seminar 2022

Keskendume kogemuslugudele, räägime lähiaastatel valminud huvitavamatest projektidest ja anname nõuandeid, kuidas enda tööd produktiivsemaks muuta.

13 videot  •  22. november 2021

Eesti Ehituskonverents 2021

Analüüsime ehitussektori võimalusi, ootusi, arengusuundi ja murekohti tänavuses ja lähituleviku majanduskeskkonnas.

12 videot  •  28. oktoober 2021

Taristuehituse Konverents 2021

Jutud teemadel, millega taristuehitamisega seotud ettevõtted igapäevaselt kokku puutuvad: puudutame Rail Baltica teemat, kuulame valitsuse esindajaid ja arutame, mida toob tulevik taristuehituses.

10 videot  •  26. märts 2021

Säästlik Hoone 2021

Säästliku Hoone konverents keskendub ehituse ja hoonete planeerimise trendidele, mugavatele ning tõhusatele lahendustele. Käsitlusel olevad teemad on energiasäästlikud lahendused ja liginullenergianõuete rakendumine kinnisvaraarenduses ja ehitamises.

9 videot  •  10. veebruar 2021

Ehituse tehnoloogiakonverents 2021

Ehituse tehnoloogiakonverents tutvustab ehitusvaldkonna uusi lahendusi, tulevikumõtteid ja prognoose.

14 videot  •  18. november 2020

Eesti Ehituskonverents 2020

Konverents annab ülevaate ehitusvaldkonna lähiaastate plaanidest ja hangetest.

9 videot  •  29. oktoober 2020

Taristuehitus 2020

Taristuehituse konverents toob kokku valdkonna spetsialistid, et anda ülevaade sektoris ja turul toimuvast.

9 videot  •  25. august 2020

Tuleohutuskonverents 2020

Konverents keskendub tuleohutuse tagamisele.